Salgsvilkår

Om AutoMaskiner.dk

 • FTZ er ansvarlig for indhold og drift af AutoMaskiner.dk.
 • FTZ´s rolle er udelukkende at fungere som formidler ved at stille markedspladsen AutoMaskiner.dk til rådighed for køber og sælger.FTZ og AutoMaskiner er aldrig part i en aftale om køb eller salg af et produkt.
 • Når en aftale om en handel er indgået via AutoMaskiner.dk, er aftalen bindende for køber og sælger. Køber er forpligtet til at betale
  det aftalte beløb, ligesom sælger er forpligtet til at aflevere den aftalte varer i den beskrevne stand.

Brugerkategorier og rettigheder

 • AutoMaskiner.dk kan kun benyttes af kunder hos FTZ, der vil købe eller sælge brugte maskiner, værktøj og måleudstyr.
 • AutoMaskiner.dk medtager kun varer med relation til autobranchen.
 • AutoMaskiner.dk forbeholder sig ret til at afvise brugere uden yderligere forklaring samt at stille særlige vilkår forgodkendelsen af en bruger.
 • AutoMaskiner.dk har til hver en tid ret til at afmelde en bruger med øjeblikkelig virkning. Såfremt en bruger afmeldes,
  vil dette ikke berøre allerede indgåede handler på AutoMaskiner.dk, ligesom brugeren også vil være forpligtet af
  allerede tilmeldte produkter og afgivne bud. Dette gælder såfremt AutoMaskiner.dk ikke beslutter noget andet.
 • Alle brugere får tildelt et brugernavn samt et kodeord. Disse er strengt personlige og må ikke videregives til andre.
  Såfremt brugeren får mistanke om, at andre har fået kendskab til kodeordet, skal dette straks meddeles AutoMaskiner.dk,
  der vil spærre for yderligere adgang for at hindre misbrug af systemet i brugerens navn. Brugeren vil herefter modtage et
  nyt kodeord. Brugeren er altid ansvarlig i tilfælde af misbrug af brugernavn og kodeord.

Tilmelding af produkter

 • Alle brugere kan få oprettet produkter på AutoMaskiner.dk

Beskrivelse af produktet

 • Produktet skal altid beskrives korrekt og fyldestgørende i forhold til den til enhver tids gældende beskrivelsesprocedure,der gennemgås under tilmeldingen. Ingen af de påkrævede oplysninger må udelades under beskrivelsen. Alle fejl, mangler,
  defekter og modifikationer på produktet skal beskrives.
 • Når produktet er tilmeldt, er beskrivelsen af produktet bindende for sælger, der er forpligtet til at kunne levere et produkt,
  der lever op til beskrivelsen. Det er ikke muligt at ændre i beskrivelsen efter tilmelding. Såfremt sælger opdager, at
  beskrivelsen af produktet ikke er korrekt, skal sælger straks tage kontakt til AutoMaskiner.dk
 • AutoMaskiner.dk har ret til at kræve yderligere oplysninger og dokumentation vedrørende en maskine (værktøj) og dens beskrivelse.
 • Sælgeren er ansvarlig for, at de under beskrivelsen indtastede oplysninger, er korrekte og fyldestgørende.
  AutoMaskiner.dk har intet ansvar for produktets beskrivelse.
 • Sælger skal have undersøgt følgende, som ubetinget altid skal angives under beskrivelsen:
  • Om der er andre rettigheder over produktet, herunder ejendomsret, forbehold, pant, udlæg, køberet eller forkøbsret.
  • Om der er forhold, som i øvrigt begrænser eller hindrer salg af produktet i fri og ubehæftet stand.
  • Det er ikke tilladt at tilmelde produkter på andres vegne. Såfremt ansatte tilmelder produkter, kræver det at de har
   virksomhedens bemyndigelse hertil.

Mindstepris

 • Sælger angiver selv sin mindstepris. Såfremt AutoMaskiner.dk på nogen måde fremskaffer en køber, der vil give mindstepriseneller derover for det tilmeldte produkt i den beskrevne tilstand, er sælger forpligtet til at sælge. Dette gælder også såfremt,
  sælger accepterer et lavere bud efter aftale med AutoMaskiner.dk.
 • AutoMaskiner.dk forbeholder sig ret til ikke at godkende ethvert produkt uden varsel eller efterfølgende tage produktet af siden,
  såfremt AutoMaskiner.dk skønner, at den indtastede mindstepris er for høj. Ved for høj mindstepris anbefaler AutoMaskiner.dk
  en ny mindstepris.

Ansvarsskrivelse

 • AutoMaskiner.dk er alene vært for handlerne og er således aldrig part i en produkthandel, som indgås under handlerne. Det ersåledes udelukkende køber og sælger, der er part i de indgåede produkthandler. AutoMaskiner.dk er i enhver henseende uden
  ansvar for produkthandlerne, herunder for købers og sælgers adfærd. Dette gælder især, men er ikke begrænset til sælgerens
  oplysninger om produktet, om sælgeren kan/vil sælge og levere maskinen (værktøj), og om køberen kan/vil betale og modtage produktet, om
  sælgeren er ejer af produktet, om tredjemand har panteret, udlæg, ejendomsforbehold, forkøbsret, køberet eller andre rettigheder
  vedrørende produktet.
 • AutoMaskiner.dk er uden ansvar for driftsforstyrrelser og fejl opstået som direkte eller indirekte følge af kommunikationsfejl,
  indtastningsfejl, nedbrud/driftsforstyrrelser på Internet, auktionssystemets servere, hardware eller software.
 • AutoMaskiner.dk er under ingen omstændigheder ansvarlig for følgeskader og indirekte tab, herunder for mistet avance, indtægter,
  forretningsmuligheder og tab af data, oplysninger med videre. Endvidere er AutoMaskiner.dk under ingen omstændigheder ansvarlig
  i tilfælde af force majeure, herunder forhold som AutoMaskiner.dk ikke indflydelse på.

Behandling af personlige oplysninger:

 • Alle oplysninger om brugerne, som brugerne meddeler AutoMaskiner.dk, behandles fortroligt, og videregives ikke til tredjemandud over det omfang, der kræves for at gennemføre en handel. AutoMaskiner.dk forbeholder sig dog ret til at videregive oplysningerne
  i det omfang, det kræves af lovgivningen, offentlige myndigheder eller domstolene. AutoMaskiner.dk vil således alene gøre brug af
  oplysningerne til interne formål i AutoMaskiner.dk. AutoMaskiner.dk forbeholder sig dog også ret til at anvende oplysningerne i
  anonymiseret form, eksempelvis i forbindelse med markedsføring, brugerundersøgelser, vejledninger med videre.

 

Lovvalg og værneting:

 • I forholdet mellem AutoMaskiner.dk og brugerne gælder dansk ret.

Forbehold for trykfejl og fejlskrift

 • AutoMaskiner.dk tager forbehold for og påtager sig intet ansvar for trykfejl og fejlskrift.